Lægehuset  Dronning Ingridsvej

Hjem

E-mail konsultation

Nyheder

Links

Kontakt os

 

 

 

 

 

NYHEDER

4.april 2020

Vaccination med Pneumovax  mod lungebetændelse på trapperne.
Tilbydes plejehjemsbeboere og  til særligt sårbaresyge i foråret.  Fra efteråret  tilbydes vaccinationen også ifm. den årlige influenzavaccination til 65+ årige.
For at kunne være bedst beskyttet  er det dog vigtigt, at man bliver vaccineret med Prevenar først.

Fra Sundhed.dk:  (nuværende regler)
Pneumokokvaccination
Ptt. over 65 år med klinisk betydende KOL og yngre med FEV1 under 40% tilbydes vaccination med Prevenar 13® (klausuleret tilskud).  SFR anbefaler at kombinere med vaccination med Pneumovax® pga den additive effekt. Gives Prevenar 13® først, kan Pneumovax® gives efter 8 uger.
Er Pneumovax® givet først anbefales Prevenar® givet efter 1 år.
Revaccination med Pneumovax® kan gives efter 10 år eller evt. tidligere dog da med måling af antistof først. Der er klausuleret tilskud til Pneumovax® ved tidligere invasiv pneumokok sygdom.

 

Regering og folketing udvider vaccinationsprogram

31-03-2020
 
PRESSEMEDDELELSE - Folketingets partier og regeringen iværksætter ny vaccinationspakke, der skal reducere antallet af sårbare patienter, som rammes af andre alvorlige infektionssygdomme og medvirke til at forhindre et overbelastet sundhedsvæsen under udbruddet af coronavirus i Danmark.

Regeringen har sammen med et enigt Folketing besluttet en bred indsats om vaccination af ældre, sårbare grupper og sundhedspersonale. Den skal sikre, at færre af de mest sårbare patienter rammes af en alvorlig infektionssygdom som f.eks. alvorlig pneumokoksygdom, der kan medføre lungebetændelse og i særlige tilfælde blodforgiftning og hjernehindebetændelse. Det vil medvirke til at forhindre et overbelastet sundhedsvæsen under udbruddet af coronavirus i Danmark, ligesom det vil forbedre sundheden for den enkelte udsatte patient under epidemien.

Den nye vaccinationspakke indeholder:

   • Gratis vaccination mod (og i enkelte tilfælde test for) pneumokokker til alle fyldt 65 år og til risikogrupper, f.eks. kronisk syge under 65 år.
   • Gratis vaccination mod influenza til sundhedspersonale samt øget tilslutning blandt risikogrupper.
   • Fortsættelse af gratis kighostevaccination til gravide.

En informationskampagne skal dertil sikre en så stor en tilslutning som muligt. Målet er at nå 75% tilslutning for både pneumokokvaccination og influenzavaccination, som WHO anbefaler for influenzavaccination til ældre på 65 år og derover. Det er et ambitiøst mål, som svarer til ca. 50% forøgelse i forhold til den nuværende deltagelse i influenzavaccinationerne.

Sengepladser til COVID-19 patienter

Vaccinationspakken indgår i arbejdet med at udbygge kapaciteten og aflaste sundhedsvæsenet, så det kan håndtere det øgede behov for behandling af patienter med COVID-19.

Sundhedspersonale med patientkontakt skal tilbydes influenzavaccination. Samtidig er det ambitionen, at øge udbredelsen af influenzavaccination blandt borgere over 65 år og særlige risikogrupper. Målet er at øge tilslutningen med ca. 350.000 flere af de borgerne.

De første vacciner vil blive leveret i løbet af april og skal tildeles de mest sårbare grupper. Efter Sundhedsstyrelsens anbefaling skal de første vacciner tilbydes til beboere på plejehjem og til ældre fyldt 65 år med en kronisk lidelse som f.eks. kronisk lungesygdom samt til personer under 65 år, som er i særlig høj risiko for alvorlig pneumokoksygdom. Til efteråret vil alle ældre over 65 år samt særlige risikogrupper også blive tilbudt vaccination mod pneumokokker.

Vaccinationerne vil bl.a. kunne fås hos egen læge. Sundheds-og ældreministeren opfordrer samtidig kommunerne til i endnu højere grad at gøre en indsats for, at beboere på plejehjem og lign. kan blive vaccineret, hvor de bor, da de er i risikogruppe og kan have svært ved at komme til en klinik.

 


Jan. 2019
Rejsevaccinationer udføres ikke længere.  Vi henviser til vaccinationsbureauer i Viborg eller Aalborg

 

 

Praksisændringer pr. 1. januar 2016

Carsten Grove er gået på pension efter 25 år i praksis.

Der kom desværre ikke nogen afløser for ham - der var ingen henvendelser, vi er jo i udkantsdanmark.

Praksis  føres videre alene af  Kari Hjulgaard og 2 konsultationssygeplejersker,

Ændringer i sekretariatet:

Sekretariatet er blevet nedlagt -   det er meningen, at sygeplejerskerne skal holde øje med venteområdet, når nogle henvender sig.

Sygeplejerskerne har overtaget en stor del af det administrative arbejde  i lægehuset.


 

 

Ændringer fra nytår
Fra 4. januar er den åbne akutkonsultation kl. 11 ændret.
Fremover er man nødt til at ringe først i løbet af formiddagen.
Man vil blive sat til at komme imellem kl. 14-15.

 

 


Ingen grund til panik over fund af ny borreliaart i flåter i Danmark

En ny undersøgelse har vist, at flåter i flere skovområder i Danmark bærer arvemateriale (DNA) fra en borreliaart, Borrelia miyamotoi, der blev beskrevet først gang i Japan i 1994, men som ikke tidligere er fundet i Danmark.

Det er vigtigt at understrege, at selvom der er fundet genetisk materiale fra den nye borreliaart i flåter, betyder dette ikke nødvendigvis, at bakterierne er levende eller, at de forårsager sygdom hos mennesker. Flåter er blodsugende dyr, og man kan finde arvemateriale fra mange forskellige bakterier og parasitter der forekommer hos dyr, men ikke nødvendigvis fører til sygdom hos mennesker efter flåtbid.

Sygdom som følge af den nye borreliaart er ikke tidligere beskrevet i Skandinavien, selvom den også er fundet i svenske og norske flåter. Der er rapporteret om en patient i Holland og herudover om et begrænset antal tilfælde i Japan, Rusland og USA.

Det typiske forløb af infektion med B. miyamotoi er en uges varende influenzalignende symptomer evt. med ledsmerter og svær hovedpine, der vil gå over af sig selv, selv uden antibiotisk behandling, men symptomerne kan afkortes med penicillin. Der optræder som regel ikke udslet omkring flåtbiddet. Ubehandlet kan en lille andel få 2-3 tilbagevendende feberepisoder. Kun enkelte immunsvækkede har fået hjernehindebetændelse, som ellers kan ses ved andre flåtbårne infektioner. Der er ikke beskrevet udvikling af kroniske symptomer eller følgestilstande efter infektion med B. miyamotoi.

Der er ikke grund til panik over fundet af den nye borreliaart i danske flåter. Vi kan ikke udelukke, at den kan have givet anledning til sygdom hos mennesker i Danmark, men vi tror, det er meget usandsynligt. Og hvis nogen har været syge, vil de formentligt have haft en relativt mildt forløbende influenzalignende sygdom.
Overlæge Tyra Grove Krause, Statens Serum Institut

SSI kan påvise B. miyamotoi i forbindelse med undersøgelse for DNA fra andre borreliaarter i fx blod og spinalvæske. Denne undersøgelse tilbydes ikke rutinemæssigt, da der ikke aktuelt er holdepunkter for et væsentligt sundhedsproblem som følge af B. miyamotoi. Om dette skal ændres vil blive overvejet løbende. Nyopståede neurologiske symptomer hos immunsvækkede bør under alle omstændigheder føre til henvisning til specialist, da der også kan være andre relevante differentialdiagnoser. Hvis der mod forventning skulle være patienter der fik alvorlige symptomer som følge af infektion med den nye borreliaart, ville dette under alle omstændigheder foranledige antibiotisk behandling, og man vil ikke afvente diagnostik, og B. miyamotoi er følsom for de gængse antibiotika. 

Juli 2015
Carsten Grove går på pension til nytår 2015/16.  Desværre forventes der ikke at komme en afløser.
Praksis vil blive ført videre med et reduceret antal patienter af Kari Hjulgaard.   Herom senere på året.

 

ÅBEN AKUTKONSULTATION

 Fra 20. okt. 2014 indfører vi som noget nyt Åben Akutkonsultation
hver dag kl .11, hvor man kan møde op uden at have bestilt tid først.

Den er beregnet til små, hurtige konsultationer med akut opståede problemer:
som eksempel: en dårlig hals, øresmerter, øjenbetændelse, feberbarn, hoste, influenzasymptomer, forstuvet ankel, knæskade, akutte rygsmerter.
Tiden er IKKE beregnet problemer, der fx har varet en måned, eller hoste i 2-3 uger med mindre der er en akut forværring.
Der må påregnes ventetid, og man kan ikke regne med at komme ind til ens sædvanlige læge

Link til de tre P1 Orientering udsendelser om lovligheden af DAMDs indsamling af data fra praksis:

Afsnit 1: http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/orientering-684#!/
Afsnit 2: http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/orientering-686/#!/
Afsnit 3: http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/orientering-688/#!/Vaccinationsprogrammet for HPV er ændret

Vi har i august 2014 informeret om, at Sundhedsstyrelsen fra 6. august har ændret vaccinationsprogrammet for piger mellem 12-18 år i relation til HPV-vaccinationer.


Piger mellem 12-13 år

Pigerne skal som udgangspunkt have to vaccinationer med et minimumsinterval på 6 måneder. Følgende ydelser anvendes:

Såfremt disse intervaller ikke overholdes, skal der gives en ekstra vaccination, så det bliver i alt tre doser. Minimumsintervallet mellem anden og tredje dosis er i så fald som vanligt 3 måneder. Piger, som er immunsupprimerede på vaccinationstidspunktet, skal vaccineres med tre doser:
 
Piger mellem 14 og 18 år

Pigerne skal som udgangspunkt have tre vaccinationer over 6 måneder. Alle tre doser tilstræbes givet inden for et år. Ved for-sinket vaccination gives næste vaccine hurtigst muligt, der begyndes aldrig forfra. Vaccinationsintervallerne er 0, 2 og 6 måneder.  

Overgangsordning for piger, der allerede har opstartet vaccinationsprogrammet for HPV

Piger, som kun har fået én dosis HPV vaccine i alderen 12-13 år skal færdigvaccineres efter et to-dosis-program, hvis der er gået under ét år siden første dosis.

 • Piger, som har fået to doser HPV med minimum 6 måneders og maksimum 1 års interval, og som har fået første dosis før de fyldte 14 år, kan betragtes som færdigvaccineret.
 • Alle piger, som var fyldt 14 år ved første vaccination, eller som ikke er med i de to ovennævnte grupper med mulighed for tilpasning til vaccinationsprogrammet, bør tilbydes færdigvaccination efter et tre-dosis-program.
Kvinder født i årgang 1993-1997

Disse kvinder kan midlertidigt og til udgangen af 2015 modtage HPV vaccination. Kvinderne skal som udgangspunkt have tre vaccinationer over 6 måneder. Vaccinationsintervallerne er 0, 2 og 6 måneder. Alle tre doser tilstræbes givet inden for et år. Ved forsinket vaccination gives næste vaccine hurtigst muligt, der begyndes aldrig forfra. • NYT EDB-SYSTEM

  Klinikken indfører nyt EDB-system fra 28.august . Derfor vil det desværre være nødvendigt, at alle tilmelder sig det nye mail-system.  Det gamle system fra Cure4you vil derfor ikke længere kunne anvendes til at bestille medicin eller sende mails til os. Det bliver IKKE aflæst længere.Vi beklager ulejligheden.

 • Gratis HPV-vaccination af voksne kvinder starter den 27. august 2012

  Folketinget har tidligere besluttet at udvide tilbuddet om gratis vaccination mod livmoderhalskræft til at omfatte voksne kvinder født i årene 1985-1992.

  Indkøbet af vaccinen har nu været i udbud, og vaccinationerne opstartes den 27. august 2012. Tilbuddet om HPV-vaccination løber resten af 2012 og hele 2013. Vaccinen vil blive den samme, som anvendes til piger i 12-års-alderen, således at der ydes beskyttelse mod både livmoderhalskræft (HPV) og kønsvorter (kondylomer).

  Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut vil løbende opdatere deres hjemmesider omkring vaccinationsprogrammets gennemførelse.
  Se   www.SSI.dk

  Fra SSIs hjemmeside 15/5-2013:

  Det midlertidige program, for kvinder født i 1985-92, er opgjort knap 6 måneder inde i programmet. Tilbuddet er blevet godt modtaget, og der er givet over 225.000 doser HPV-vacciner til disse kvinder.

  I det midlertidige program anbefales, at HPV-vaccinen gives tre gange over en periode på seks måneder, hvor der går to måneder mellem 1. og 2. vaccination og fire måneder mellem 2. og 3. vaccination. Kvinderne i målgruppen kan derfor stadig nå at blive vaccineret, men bør snart - og inden den 1. juli - have fået den første vaccine for at sikre, at de resterende to vacciner kan gives inden udgangen af 2013. Er man forhindret i at påbegynde vaccination inden 1. juli, er det allerseneste tidspunkt den 1. september 2013. I det tilfælde skal der gå en måned mellem 1. og 2. vaccination og tre måneder mellem 2. og 3. vaccination.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Nye kørekortregler indført ved brug af stærk smertestillende medicin med virkning fra nytår 2012

   

  Uddrag af vejledning 9606:

  https://www.retsinformation.dk/print.aspx?id=139546

   


  3.13. Afhængighedsskabende lægemidler

  Bekendtgørelsens bilag 2, afsnit H. Alkohol, narkotika og lægemidler

  Regelmæssig indtagelse:

  Gruppe 1:

  6) Kørekort kan hverken udstedes, fornyes eller bevares for ansøgere eller førere, der regelmæssigt indtager euforiserende eller andre bevidsthedspåvirkende stoffer, uanset disses form, når de kan nedsætte vedkommendes evne til uden risiko at føre motordrevet

  køretøj, hvortil der kræves kørekort, og hvis den indtagne mængde er så stor, at den påvirker kørslen negativt. Det samme gælder alle andre lægemidler eller kombinationer af lægemidler, der påvirker evnen til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort.

  Gruppe 2:

  7) Kørekort kan udstedes, fornyes eller bevares efter reglerne for gruppe 1. Egen læge eller speciallæge i relevant speciale skal særligt udtale sig om den yderligere risiko, der er forbundet med at føre de køretøjer, der indgår i denne gruppe.

  Dette afsnit i vejledningen er en gengivelse af afsnit 7 i Vejledning nr. 36 af 18, juni 2008 om ordination af afhængighedsskabende lægemidler: ”Afhængighedsskabende lægemidler og kørekort”

  7.1 Generelle regler

  Lægen skal vurdere om patienten, der er i behandling med det pågældende afhængighedsskabende lægemiddel og i den pågældende dosering, vil være i stand til at føre motorkøretøj på fuldt betryggende måde, jf. § 54 i færdselsloven.

  Påbegyndelse af behandling med stærk smertestillende medicin og benzodiazepiner vil som hovedregel medføre en påvirkning af de kognitive funktioner svarende til en alkoholpromille på 0,6 – 1,2. Generelt kan det ikke anbefales, at der føres motorkøretøj under behandling med stærke smertestillende midler, benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler, idet der uanset tilvænning vil være en påvirkning af de kognitive funktioner svarende til promillekørsel. Der er dog opstillet nogle kriterier for, hvad der kan accepteres i forbindelse med kørsel, når lægen i øvrigt finder det forsvarligt, jf. nedenstående afsnit 7.1.1 og 7.1.2.

  klip...

  7.1.1 Stærk smertestillende medicin

  Lægen skal anbefale kørselspause, hvis patienten sættes i behandling med større doser fra starten. Kørselspause kan undlades, hvis behandlingen indledes med lav dosis og der derefter optrappes langsomt. Det vil ofte være relevant med en kørselspause på et par uger, men det må bero på en konkret vurdering.

  Fast behandling med stærke smertestillende midler giver sædvanligvis ikke anledning til kørselsforbud/inddragelse af kørekortet, hvis der er tale om førere af motorcykel, bil, lastbil eller bus uden betalende passagerer (inkl. anhænger), og der ikke gives større doser end anbefalet (se afsnit 3.15 Vejledende døgndoser for kørekortshabiltet ved behandling med afhængighedsskabende lægemidler: tabel 1), og lægen i øvrigt skønner, at behandlingen ikke vil udgøre en sikkerhedsrisiko. Dette er dog under forudsætning af, at der i øvrigt ikke er helbredsmæssige forhold, der taler imod kørekort.

  Personer, der er i behandling med stærke smertestillende midler, uanset dosis, kan ikke oppebære kørekort til taxa eller bus med betalende passagerer. Gives den stærke smertestillende medicin som injektion eller suppositorium, kan der ikke anbefales kørekort til nogen af kategorierne.

  Behandling med stærk smertestillende medicin medfører som regel tidsbegrænsning i kørekortet på ét år.

  klip...

  Kørekort (alle kategorier) kan ikke anbefales ved samtidig brug af stærk smertestillende medicin i fast dosering og benzodiazepiner/benzodiazepinlignende midler, undtaget når de kortidssvirkende midler (halveringstid < 5 timer) anvendes mod søvnløshed i anbefalet dosering, og kørslen ikke finder sted i timerne efter indtagelsen.

  klip...

  3.13 1. Vejledende døgndoser for føreregnethed ved behandling med afhængighedsskabende lægemidler

  Det er Sundhedsstyrelsen vurdering, at det ikke vil være muligt at opnå en stabil døgndækkende smertebehandling med kortvirkende opioider, også selvom disse tages som fast intervaldosis.(=DET NYE I FORHOLD TIL TIDLIGERE VEJLEDNINGER!!!)

  Sundhedsstyrelsen anbefaler sædvanligvis ikke kørekort ved behandling med korttidsvirkende præparater som for eksempel:

  • Ketogan (findes ikke længere som depotpræparat).
  • Hydromorphon (Palladon) – som Instant release.
  • Fentanyl - andre administrationsformer end plaster.
  • Morfin (bortset fra depotmorfin fx. Contalgin).
  • Oxynorm (der skal i stedet anvendes depotpræparatet OxyContin).
  • Pethidin.
  • Nicomorphin.
  • Tramadol - Instant release.(=Mandolgin=Dolol=Nobligan=Tradolan).

  Det er Sundhedsstyrelsen vurdering, at stabil døgndækkende opioid-behandling, hvor der sædvanligvis vil kunne anbefales kørekort til gruppe 1 kategorier, kan opnås med de lægemidler, der er angivet i tabel 1.

  Tabel 1.

  Vejledende maksimale døgndoser (mg) for stærkt virkende analgetika ved kørekort

   

  Generisk navn

  Maks. døgndosis (mg) for anbefaling af kørekort til kat. A, B, C og D*

  Hydromorphon depotpræp.

  32

  Fentanylplaster

  100 mikrogram/time

  Metadon

  120

  Morfin depotpræp.

  360

  OxyContin depotpræp.

  110

  Tramadol depotpræp.

  1.200  *)  

  Buprenorphin resoribletter

  1)

  *=Gemadol eller Nobligan eller Mandolgin eller Tradolan mfl. RETARD


   
 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   

  Mere end ét emne i konsultationen  Region Nordjylland oplyser, at de har fået flere henvendelser fra patienter, der oplever at blive afvist eller bedt om at komme igen, hvis patienterne har flere emner, de ønsker drøftet eller behandlet hos lægen. Nogle læger har hængt sedler op i venteværelset om, at man kun kan komme til lægen med ét emne på en dag.

  Ifølge overenskomsten ”foreligger der ikke to konsultationer, selv om patienten bringer flere helbredsmæssige problemer op under konsultationen.” Hvis man ønsker at gøre sine patienter opmærksomme på problematikken, kan det foreslås at bruge denne formulering på sin hjemmeside eller på en oplysende seddel: ”Hvis der ikke er aftalt andet, vil der normalt være afsat ca. 10 min pr. patient. Inden for den tid skal der udover samtalen foretages evt. undersøgelser, receptudfærdigelse, henvisninger m.m. Hvis du har flere spørgsmål eller problemer, anbefales det derfor, at de vigtigste udvælges, så der kan være tid til en grundig behandling af disse inden for den fastsatte tid. Til behandling af de resterende spørgsmål kan der aftales en ny konsultationstid en anden dag. Det er således ikke muligt at reservere "dobbelttid" ved bestilling af tidsaftaler. Det er heller ikke muligt at reservere tid hos både sygeplejersken og lægen på samme dag. Årsagen til dette er, at vi iflg. overenskomsten med Danske Regioner kun kan honoreres for én konsultation pr. dag.”
   
 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  1. december 2008


  NYE REGLER FOR BRUGEN AF MEDICIN MOD SMERTER, ANGST OG SØVNLØSHED.  Der er kommet en ny vejledning vedrørende brugen af afhængighedsskabende lægemidler, f.eks. stærke smertestillende midler som Morfin, beroligende midler som Stesolid og diverse sovetabletter. Den beskriver, hvornår og hvordan medicinen bør bruges. Gennem de seneste år er der kommet øget opmærksomhed på den uhensigtsmæssige brug af disse lægemidler. Ofte anvendes de i for høje doser og i for lange perioder. Det gælder ikke mindst i Nordjylland, som ligger et pænt stykke over landsgennemsnittet, når man opgør det gennemsnitlige forbrug pr. indbygger.
  Lægemidlerne har ud over de gode virkninger også en del bivirkninger, samt risiko for ophobning i kroppen og udvikling af afhængighed. F.eks. kan påvirkningen svare til en alkoholpromille på 0,6-1,2 og dermed forringe koncentration, indlæring og evne til at køre bil. Ca. 100.000 danskere er afhængige af beroligende medicin. De ændrede retningslinjer som vejledningen angiver vil, når de i nærmeste fremtid gradvis indføres, få praktiske konsekvenser.

  Medicinen må kun ordineres og recepter kun fornyes ved personligt fremmøde.
  Det kan således ikke længere ske via telefonen eller internettet.

  Sovemedicin bør højest bruges i 1-2 uger.

  Beroligende medicin bør højest bruges i 4 uger,
  der kan derfor kun udskrives medicin til 1 måned af gangen.

  Med hensyn til bilkørsel er der sket en stramning og præcisering af reglerne.

  Ved start eller ændring til større doser smertestillende eller beroligende medicin
  skal der holdes kørselspause.

  Ved generhvervelse eller fornyelse af kørekort medfører brug af de nævnte lægemidler
  som regel tidsbegrænsning til et år, og ved brug af visse lægemidler, der er længe om
  at blive udskilt fra kroppen igen, kan kørekort ikke erhverves.

  Hvis man er i behandling med afhængighedsskabende lægemidler, vil det være en god ide at tale med lægen om udtrapning for at undgå uheldige mangelsymptomer (abstinenser).
  De fleste praktiserende læger i Vesthimmerlands Kommune vil i den kommende tid gennemføre de beskrevne ændringer.

   
 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Fra SSI's hjemmeside:

  27. august 2008 - Opstartsprogram til HPV-vaccination indføres 1/10 2008
  Opstartsprogrammet omfatter piger født i 1993-1995. Opstartsprogrammet gælder indtil udgangen af 2010.

  Vaccinen mod HPV (human papillomavirus) indføres i børnevaccinations-programmet den 1. januar 2009 som et tilbud til piger født i 1996 og fremefter. Tilbuddet gælder fra pigerne fylder 12 år, til de fylder 15 år.

  Den anvendte vaccine (Gardasil®) forebygger celleforandringer og forstadier til kræft i livmoderhalsen samt udvendige kønsvorter (kondylomer) som følge af infektion med HPV-typerne 6, 11, 16 og 18.
  I alt 70 % af tilfælde af livmoderhalskræft skyldes HPV type 16 eller 18, og 90 % af tilfælde af kondylomer skyldes HPV type 6 eller 11.

  I september sender Sundhedsstyrelsen brev til alle piger, der tilbydes vaccination i opstartsprogrammet.

 
 
 

Hjem

 

Nyheder

Links